Dzisiaj jest Środa, 24 Lipca 2024 r.

Gmina Gietrzwałd

Przyroda

Historia

Zobacz także

Nadleśnictwo Kudypy

W okresie istnienia Prus Wschodnich w 1856 r. powołano nadleśnictwo Kudippen. Z lasów pruskiego państwowego nadleśnictwa oraz z lasów prywatnych drobnych i średnich właścicieli utworzono w 1945 r. Nadleśnictwo Kudypy. Jest to jedno z najpiękniejszych Nadleśnictw w Polsce. Jego krajobraz jest zróżnicowany. Rzeźbę terenu tworzą przełomy rzek (głównie Łyny i Pasłęki), a także licznych strumieni. Jest tu czterdzieści jezior pięknie usytuowanych oraz wiele torfowisk z gatunkami rzadkiej flory. Chlubą Nadleśnictwa są dwa rezerwaty przyrody. Rezerwat Kamienna Góra (o pow. 9514 ha) leży w leśnictwie o tej samej nazwie (gmina Jonkowo). Utworzony został w 1995 r. Drugi istniejący już od 1970 r. rezerwat jest ostoją bobrów na rzece Pasłęce (obejmuje Pasłękę wraz z doliną – od Śr??de?? do granicy Braniewa). W nadleśnictwie znajduje się również wiele pomników przyrody. Są wśród nich pojedyncze drzewa: 12 dębów, 2 lipy, jałowiec o pięciu pniach, buk o dwóch pniach, jak również grupy drzew, m.in. drzewostan jodłowy, aleje lip i dębów w leśnictwie Kudypki, Buki i Żelazowice, czy też skupisko roślin torfowych w leśnictwie Szeląg. Spotkać możemy również okazy przyrody nieożywionej, takie jak głazy narzutowe i skupiska kamieni.

Adres Nadleśnictwa Kudypy:
NADLEŚNICTWO KUDYPY
KUDYPY 4,
11-036 GIETRZWAŁD
powiat olsztyński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 089 527 90 90 fax. 089 527 89 58
kudypy@olsztyn.lasy.gov.pl